Menu
Your Cart

Torrbruk

Torrbruk
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618403
Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40–300mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband vid våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önsk..
163.50 kr
Exkl moms:130.80 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007090359
Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40–300mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband vid våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önsk..
131.90 kr
Exkl moms:105.52 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006883039
weber nomix är en blandningsfri betong för enkla gjutningar. Idealisk till att gjuta fast räcken, staket, skyltar mm.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/WeberNo mix..
105.40 kr
Exkl moms:84.32 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618246
REP 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med hori..
419.70 kr
Exkl moms:335.76 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007520713
Weber Flexoheft M 2,5 är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning av Leca Block.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
145.20 kr
Exkl moms:116.16 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006835899
Murbruk avsett för murning med eldfast tegel i eldstäder inomhus. ej avsett för att laga större hål i eldstäder och ej för putsning i öppna spisarLeverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
106.90 kr
Exkl moms:85.52 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007428156
Cementbruk A 0-2mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slamningsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få..
48.50 kr
Exkl moms:38.80 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078329
Expanderbetong Fin är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Fin ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk normalt bra korrosions..
115.60 kr
Exkl moms:92.48 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078327
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.Leverantör: Saint..
48.50 kr
Exkl moms:38.80 kr /SÄC
Tillverkare: Finja Betong AB Artikelnummer: 005122494
Bemix F4 FF är ett tixotropt, expanderande och pumpbart fogbruk. Används vid fogning av betongelement och granitblock. Är med sin tixotropa konsistens förstahandsvalet vid vertikala fogar. Appliceras enkelt med pumputrustning eller för hand. Även lämplig för horisontella fogar och andra typer av gju..
0.00 kr
Exkl moms:0.00 kr /SÄC
Grovbetong c32/40 20kg
KAMPANJ
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078328
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.Leverantör: Saint..
49.00 kr 48.50 kr
Exkl moms:39.20 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078350
För inomhus- och utomhusbruk vid lagning, filtning och spackling på underlag av betong, puts och murverk. Avsedd för lagningar, fyllning av håligheter upp till 50 mm tjocklek och tunnputsning i skikt 1- 6mm. Vid tunnputsning av större ytor rekommenderas Weber tunnputsprodukter.Leverantör: Saint-Goba..
91.50 kr
Exkl moms:73.20 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078334
Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
62.50 kr
Exkl moms:50.00 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618584
Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
75.50 kr
Exkl moms:60.40 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618466
Weber Flexoheft M 2,5 är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning av Leca Block.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
176.80 kr
Exkl moms:141.44 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078331
För enklare murning av tegel, betongblock, Lecablock. Försäkra dig om att vidhäftningen blir den rätta mot olika typer av stenar. För fasadmurning rekommenderas i första hand weber färgat murbruk.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
50.50 kr
Exkl moms:40.40 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078335
Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 131 Ytongputs ..
54.50 kr
Exkl moms:43.60 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078332
Fabrikstillverkat torrbruk i B-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Max skikttjocklek 5 mm. kornstorlek 0-1 mmLeverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
77.50 kr
Exkl moms:62.00 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007078333
1 mm's torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast. C bruk (CS II)Finputsbruk för mindre lagningar max 5 mm/skikt och finputsning av redan putsade ytor av KC kvalitéLeverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
56.50 kr
Exkl moms:45.20 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618278
REP 05 används vid rekonditionering och reparationer av betong såväl utomhus som inomhus.REP 05 appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. A..
473.30 kr
Exkl moms:378.64 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007520719
REP 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med hori..
347.50 kr
Exkl moms:278.00 kr /SÄC
Tillverkare: XL BYGG AB EMV Artikelnummer: 007534518
Dimensionering av fog: Vid användning av Concrete Fix 549 bör fogen dimensioneras så att förhållandet mellan fogbredden och fogdjupet är 1:1 upp till 10 mm, dock minst 5 mm. För fogar över 10 mm bör fogdjupet vara fogbredden dividerat med 3 plus 6 mm. Förberedning av material: Fogsidorna ska vara re..
87.50 kr
Exkl moms:70.00 kr /PAT
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007520702
Används på underlag som betong, betongsten, tegel och lättklinker/Leca, för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget samt att utjämna suget för efterföljande putsskikt. På lättbetong används Base 105 Vitgrund eller Base 110 lättbetonggrund.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
120.10 kr
Exkl moms:96.08 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618175
Används på underlag som betong, betongsten, tegel och lättklinker/Leca, för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget samt att utjämna suget för efterföljande putsskikt. På lättbetong används Base 105 Vitgrund eller Base 110 lättbetonggrund.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
145.80 kr
Exkl moms:116.64 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007520675
Avsett för grovputsning på starka underlag minst B-bruks kvalité samt för lagning av tidigare KC-putsade fasader och invändiga ytor. Pumpart.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
82.50 kr
Exkl moms:66.00 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618178
Avsett för grovputsning på starka underlag minst B-bruks kvalité samt för lagning av tidigare KC-putsade fasader och invändiga ytor. Pumpart.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
99.50 kr
Exkl moms:79.60 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 007520676
Fabrikstillverkat torrbruk i C-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
79.50 kr
Exkl moms:63.60 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618179
Fabrikstillverkat torrbruk i C-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.Leverantör: Saint-Gobain Byggprodukter/Weber..
96.50 kr
Exkl moms:77.20 kr /SÄC
Tillverkare: Saint Gobain Byggprodukter Weber Artikelnummer: 006618402
Väggspackel Snabb Fin 0-50 är baserat på specialcement, mineraliska fyllmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,25mm. Blandas med vatten. Produkten har ett snabbt härdningsförlopp. Tätskikt och kakelsättning kan utföras efter bara några timmar beroende på temperaturförhållanden. Genom liten krympni..
239.90 kr
Exkl moms:191.92 kr /HNK
Visar 1 till 29 av 29 (1 Sidor)
Vi tar hjälp av cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Mer information